ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Eπιλύοντας κρίσεις ζωής…

Η Συμβουλευτική Στήριξη αποτελεί ένα είδος ψυχολογικής παρέμβασης, με στόχο την υποστήριξη του ατόμου και την ανακούφισή του από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ο Ψυχολόγος, κατά την παροχή Συμβουλευτικής, χρησιμοποιεί διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία, ενώ στηρίζεται στην προσεκτική ακρόαση του ατόμου!

 

Η Συμβουλευτική ενδείκνυται σε περιόδους κρίσης που μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένες φάσεις της ζωής του ατόμου ή ξαφνικές και απρόσμενες μεταβολές επί προσωπικού/επαγγελματικού ή αλλού τομέα. Μέσω της όλης διαδικασίας της, παρέχεται στο άτομο η δυνατότητα:

  • να επεξεργαστεί τις σκέψεις και τις εμπειρίες του
  • να βρει τα κύρια στοιχεία που το δυσκολεύουν
  • να σχεδιάσει πιθανές λύσεις, ώστε να ξεπεράσει την κρίση που βιώνει

Ως κλάδος της ψυχολογίας, η Συμβουλευτική Στήριξη:

√ στοχεύει στην επίλυση ατομικών, διαπροσωπικών και οικογενειακών θεμάτων, που έχουν ως βάση τους εξωγενείς παράγοντες ή/και ενδοψυχικές συγκρούσεις του ατόμου.

√ προωθεί την ψυχική υγεία και ευημερία του ατόμου.

 

Αναμφισβήτητα, τα αυξανόμενα κοινωνικά προβλήματα και η αποδυνάμωση σημαντικών κοινωνικών θεσμών μπορεί να καταστήσει τη Συμβουλευτική αναγκαία για όλους. Παράλληλα, σε ατομικό επίπεδο, συχνά οι άνθρωποι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δυσεπίλυτες με τα δικά μας μέσα, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε Συμβουλευτική Στήριξη από έναν ειδικό.


Κατά τη Συμβουλευτική διαδικασία, ο σύμβουλος μάς ακούει με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση, χωρίς κριτική διάθεση. Ο στόχος του είναι να αποτελέσει το σύμμαχό μας στην προσπάθειά μας να επιλύσουμε ό,τι μας δυσκολεύει και, έτσι, να μπορέσουμε να ζήσουμε πιο ικανοποιητικά και δημιουργικά!

 

Στο γραφείο της ψυχολόγου Άννας Δράκου-Αϊβάζη, στη Ρόδο, παρέχεται Συμβουλευτική Στήριξη γονέων/ζεύγους/εφήβων/ενηλίκων.